اول ماه مه

اول ماه می هر سال روز کارگر نام گرفته. از همین رو ما دیروز بعد از ۲۰ روز بدون تعطیل کار کردن یک روز تعطیل بودیم. چون کارفرما مجبور بود این روز رو تعطیل کنه بنابرین هفته گذشته هم که طبق تقویم کاری قرار بود یکشنبه تعطیل باشد کار کردیم و دیروز تعطیل بودیم. یعنی این روز مهم برای ما هیچ که نداشت باعث شد تعطیلی معمولمان هم یک هفته به تعویق بیفتد( طبق تقویم کاری ما هر ۱۴ روز یک روز یکشنبه تعطیل کارگاهی داریم).

اما این تنها تناقض روز کارگر نیست. اینکه در کشورهای عمدتا با گرایش چپ این روز را بیشتر گرامی میدارند نباید باعث شود که فراموش کنیم این روز به یاد کارگران کشته شده شیکاگویی در آمریکا گرامی داشته میشود که عمدتا آلمانی الاصل بودند و در اول ماه مه ۱۸۸۶ به دلیل اعتصاب و اعتراض به دستمزدها و حقوقشان اعتصاب کردند و با دخالت پلیس این تظاهرات به خشونت کشیده شد و چندین تن کشته شدند و چند تن بعدها اعدام شدند. جالب تر اینکه آمریکا و کانادا جزو کشورهایی هستند که روز اول می رو به عنوان روز کارگر به رسمیت نمیشناسند. تا همین الان ۵ تا تناقض ! نکته جالب بعدی اینه که دولت آلمان نازی در زمان هیتلر جزو اولین کشورهایی بود که این روز رو تعطیل ملی اعلام کرد و این به فکر قشر ضعیف و مستضعف بود شخص عمو آدولف منو به یاد دوران معاصر میندازه و اتفاقات اقتصادی معاصر سرزمینم.

به هر حال روز کارگر بر همه کارگران و کارمندان و مستضعفان و زحمتکشان این دنیای بی سر و ته مبارک باشه. هر چند من بعد از این سالها تجربیات کاری در ملل مختلف اعتقاد دارم این روزها  کارفرما همیشه بیشتر از کارگر زحمت میکشه. واللا !

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!