بایگانی مرداد, ۱۳۹۸

Resilience


برای احمد آبادیان احمد آبادیان از آن چهره های به یاد ماندنی برای من بود. از آنها که نه خودم باور می کردم و نه حتی خودش که اصلا به یاد کسی بماند. جوان لاغر و تکیده ای که ریش پر پشتی داشت و پشت به پشت سیگار می کشید و گاهی بسط در بین […]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!