بایگانی شهریور, ۱۳۹۸

در آستانه


برای من روزهای سختی می گذره. سختی نه از بابت تلخی یا بد بودن روزگار. از بابت اینکه باید تصمیمات سختی بگیرم. برای من کار همیشه بخش مهمی از زندگی ام بوده. شاید بخش مهمتری از بقیه بخشها. چیزی که دوست داشتم برعکسش باشد و مثل این مثالهای حکیمانه ای باشم که مثلا برای زندگی […]

Resilience


برای احمد آبادیان احمد آبادیان از آن چهره های به یاد ماندنی برای من بود. از آنها که نه خودم باور می کردم و نه حتی خودش که اصلا به یاد کسی بماند. جوان لاغر و تکیده ای که ریش پر پشتی داشت و پشت به پشت سیگار می کشید و گاهی بسط در بین […]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!