بایگانی آذر, ۱۳۹۷

زمین خواران استرالیا یا مرده آنست که …


زمین و تقسیم زمین از زمان لوسی و کیت و آقای پتیبل توی استرالیا جزو مسایل مهم بوده و اگه یادتون باشه از همون موقع ملت شب تو صف میخوابیدن که یه تیکه زمین بهشون بدن و زندگی جدیدشون رو از اونجا شروع کنن. اغلب این آدمها هم قشر طبقه متوسط بریتانیایی یا بعدتر طبقات […]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!