بایگانی آگوست, 2016

ستمکاری بود بر گوسفندان (2)


1)   دنی تازه هیفده سالش تموم شده. نمیدونه بره دانشگاه یا تیف یا  بره دانشکده پلیس. میگه حوصله درس خوندن ندارم. تازه ترم آخر رو هم مرخصی گرفته. تو ماشین کنارم نشسته و میگه تو چی شد که نقشه بردار شدی ؟ میگم هیچی. دبیرستان که تموم شد یه امتحان ازمون گرفتن که پنج [...]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!