بایگانی خرداد, ۱۳۹۵

نفوذ عنکبوت


۱ –  آب رفته از جوی چند روزی بود که از در و دیوار ایران خبرهای خجالت آور می بارید. خبرهایی که معمولا ارزش خبری زیادی ندارند اما خوراک برنامه های زرد و عامه پسند میشن و معمولا به خاطر پوشش وسیع این نوع نگاه در جوامع مختلف گاهی تبدیل به بمب خبری میشن و […]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!