بایگانی آوریل, 2015

کافه مای سیس


گوشی را کرده ام در گوشم و لم داده ام روی کاناپه ای آشنا در نیمکره جنوبی. نه باید بگم بالاخره لم داده ام روی کاناپه ام در نیمکره جنوبی. شش ماه بود که نبودم. انگار اصلا نبودم. تهرانم را جا گذاشتم با همه خاطره هایش و پدر را روی تخت بیمارستان تنها رها کردم. […]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!