بایگانی بهمن, ۱۳۹۳

مثلا” الکی من چه گوارا هستم ! (۲)


(تنگه چهل چای محلی تفریحی در کوهستانهای جنوب استان گلستان است) بهار در تنگه چهل چای : گوشی رو برم سمت دیگر گوشم و آب دهنم رو قورت دادم ! نه اینکه از شنیدن صدای اون دختر دستپاچه شده باشم اما اصلا انتظارش رو نداشتم که اون موقع شب … ، چمیدونم اصلا اون کی […]

مثلا” الکی من چه گوارا هستم !


زمستان تهران هیچ چیزش که خوب نباشد یک مزیت دارد و اون هم دهه فجرش است. نه اینکه دهه فجرش خودش خوب باشد. لکن آنچه دهه فجر با خود میاورد ، آن چیز خوبیست ! یعنی همون جشنواره فیلم و موسیقی و تاتر و … یک دوست قدیمی که سالها ندیده بودمش من رو در […]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!