بایگانی دی, ۱۳۹۳

سکوتم از رضایت هست !


  هوای بیرون خیلی سرد شده. همین که بیرون نیستم خودش به خودی خود یعنی خبر خوب. پنجره را باز میکنم.پنجره اتاقهای بیمارستان از آن پنجره هاییست که دستگیره اش را از یک طرف بچرخانی افقی باز میشود و اگر از آن یکی طرف بچرخانی عمودی. من هم از آن یکی طرف می چرخانم و […]

عصبانی هستم !


    ۱ – استاد آیدین آغداشلو فرموده اند که دیگر نقاشی نمیکند و به پرنده ها و سنجاب ها غذا میدهند. مجسمه های استاد تناولی – بزرگترین هنرمند هنرهای تجسمی این مملکت – هنگام جا به جایی با جرثقیل مخصوص حمل ماشینهای اوراق جلوی چشمان استاد میفتد و ترک بر میدارد. فکر میکنم پوسته […]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!