بایگانی آبان, ۱۳۹۳

نگران منی …


یکی از چیزهایی که همیشه موقع های آمدن ایران آزارم میداد این بود که امکانی برای سیر دیدن دوستان قدیم پیدا نمیکردم ! دلیل اولش این بود که عده زیادیشون که کلا دیگه ایران نبودن ! اون عده ای هم که بودن در طول هفته که من کلا بیکار بودم سر کار بودن و در […]

انتظار


  ۱ -در انتظار گودو انتظار همیشه چیز مزخرفی است. حتی از نوع خوبش. مثلا وقتی منتظری که اتفاق خوبی بیفتد ، باز هم این انتظار مزخرف است. حتی پنجشنبه شب ها (و برای ما در غربت جمعه شبها) با اینکه توام با یک حس انتظار است قسمت شیرینش خود آن شب است نه انتظار […]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!