بایگانی اکتبر, 2014

بر میگردم …


  نشسته ام داخل هواپیمای غول پیکر ایرباس 380 که چند هفته پیش صغیر و کبیر را در ایران ذوق مرگ کرده بود از نشستنش بر باند فرودگاه امام ! هر وقت اسم فرودگاه امام خمینی می آید یاد اعلام خلبان ترکیش ایرلاین میفتم وقتی سالها پیش از قزاقستان بر میگشتم در بلند گو اعلام […]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!