بایگانی خرداد, ۱۳۹۳

لندرور زندگی


الان مثلا باید مینشستم و درس میخوندم. چهار هفته مونده تا میان ترم و من تازه شروع کردم ببینم پروژه ام چی به چی هست. چیزی که باعث شد باز بیام و یه چند کلمه بنویسم یکی این بود که دیدم این دوستانمون که یه مدت خوابشون برده بود یه تکونی خوردن و دوباره نوشتن. […]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!