بایگانی فروردین, ۱۳۹۳

بوی عیدی


(عکس سفره یکی از دوستان عزیز استرالیا نشین) نوروز همیشه برای من یک مفهوم جدید بوده. با اینکه هر سال تکرار میشه و بعد و قبلش هم قرار نیست اتفاقی بیفته اما اینکه بعد از اون روز و اون لحظه خاص قراره به سمت بهار و گرم شدن زمین پیش بریم خودش به آدم امید […]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!