بایگانی آذر, ۱۳۹۲

زیر پوست شهر


یکم ) تهران و باز هم خبرهای بد. هر چقدر هم که به خودم تلقین کنم این کوچه ها و خیابان ها به من امید و دلگرمی میدهد فایده ای ندارد. گرد مرگ پاشیده اند انگار در اخبار و احوال این مردمان. این بار هم خبر از پشت میله های زندانیان سیاسی و خبر مرگ […]

بازگشت


میخواستم اسم این پست را بزارم دوسالگی. دو سال گذشت. به همین سادگی. به سرعت برق و باد. تنها نشسته ام در اتاقی در پایتخت دود آلود سرزمینم و دوباره دو هفته ای فرصت دارم که بابت این بازگشتن موقتی به خودم فحش بدهم و باری تعالی را شکر کنم بابت تصمیمی که دو سال […]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!