بایگانی مهر, ۱۳۹۲

دو قدم مانده به صبح


اول ) داشتم پستهای مربوط به کاریابی را تکمیل میکردم که هر اتفاقات مختلف می افتاد و من رو وسوسه میکرد به نوشتن در مورد اونها و رها کردن پستهای کاریابی. از اونجا که وقت هم همیشه در اینجا کم است و فرصت برای نوشتن کوتاه تصمیم گرفتم این حرفها را خیلی خلاصه بزنم و […]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!