بایگانی مرداد, ۱۳۹۲

تدلیس سیستماتیک درباره استرالیا !


کاریابی (۱) ماه اولی که تازه وارد استرالیا محسوب میشدیم همه چیز استرالیا برای من زیبا و جذاب بود. دیدن این شوق و امید در چشمان مردمان این سرزمین برای من مهمترین ویژگی اینجا بود. افرادی که صبحها در حال دویدن هستند و به هم سلام میکنند و لبخند میزنند.پیرزن ها و پیرمردهایی که محبت […]

آغاز یک پایان(بخش آخر)


نود و هشت جان بی پناه این همه راه آمده اند به امید نجات و امروز در میان طوفان و فریاد صداهایشان یکی یکی خفه میشود. برای تصاحب جلیقه های نجات درگیری شدیدی در میگیرد. ناخدا خودش به آب پریده اما هموطنان من هنوز برای تصاحب این امکانات محدود روی عرشه در حال غرق شدن […]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!