بایگانی تیر, ۱۳۹۲

درهای بسته


سلام. از توضیح اینکه چرا انقدر دیر به روز کردم صرفنظر میکنم. چون هر حرفی توجیه است و البته قرار نیست به کسی جوابگو باشم که چرا نمینویسم اما همین قدر بگویم که از شنیدن اینکه هنوز هم می آیید و سر میزنید و از تاخیر در این نوشتنها گله میکنید انرژی میگیرم و خوشحالم […]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!