بایگانی فروردین, ۱۳۹۲

چهار فصل


فصل دوم : فراموش میکنیم همه ما فراموش میکنیم. فراموش میکنیم کجا بودبم. فراموش میکنیم کجا هستیم. اصلا فراموشی بخشی از وجود ماست. میگن انسان فراموشکاره. اگه فراموش نمیکردیم دنیا خیلی زشت و وحشتناک میشد. اگه خوبی های آدمها یادمون میموند ، اگه بدیهای آدما یادمون میموند ، دنیا خیلی یکنواخت میشد. آدم همیشه عاشق […]

چهار فصل


فصل اول : تغییر میکنیم … چند وقت پیش فیلمی دیدم درباره سرگذشت و راه و روش زندگی نویسنده فقید بانو سیمین دانشور. با همه انتقاداتی که درباره نگاه او به پدیده های سیاسی ایران وجود دارد فکر میکنم کسی نیست که ناراحت از فقدان او نباشد و کسی نیست که آثار فاخرش را تحسین […]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!