بایگانی بهمن, ۱۳۹۱

ادای پاره ای توضیحات


از نوشتن توضیح برای نوشته هام خوشم نمیاد اما از اونجا که ممکنه سو تفاهم پیش بیاد لازم دیدم یه توضیخ مختصری بدم. متن پیشین (ستمکاری بود بر … ) یک نوشته حسی بود درباره اتفاقی که مدتی بود ذهنم رو اشغال کرده بود. اینکه همیشه وقتی همه چیز مرتب است و تو خودت رو […]

ستمکاری بود بر گوسفندان …


اول که ببخشید که این همه تاخیر شد در نوشتن این چهار خط که همه امیدش دبدن دوباره شماست و خواندن حرفهای شما. حرفها کم نیست و انگیزه و وقت هم هست انقدر که بخواهم هر روز و هر دقیقه حرفی بزنم و حرفی بشنوم که جز این در جهان کاری ندارم. اینکه ننوشتم در […]

آبروی میمونی


(خبرنگار میمونی در حال تهیه گزارش جذاب از میمون فضانورد) صبح زود رفته ام دفتر شرکت. از آنجا که در پارکینگ شرکت ما تعداد پارکینگها کمتر از تعداد ماشینهاست هر کس زودتر سر و کله اش پیدا بشود برنده مسابقه پیدا کردن جای پارک است و من هم که به قول این اوزی ها مورنینگ […]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!