بایگانی مهر, ۱۳۹۱


مهرماه هم آمد. یکی از بدی های زندگی در جاهایی که برای رفتن به آنها سر و دست میشکنیم این است که تقویم برای مان معنای قدیمی اش را از دست میدهد و روزهای مهم سال رو از یاد میبریم. اول مهر که همیشه مهمترین حادثه زندگی نسل من بوده روزی نبود که بی خیال […]

کش صد هزار منزل بیش است در بدایت …


۱- چند وقتیست خوابهای بد میبینم. هر بار یک موشک رو توی هوا میبینم که از دور به سمت ما می آد و هر کسی با دیدن موشک به سمتی فرار میکنه و من خودم رو مدل این فیلمهای اکشن پلیسی به گوشه ای پرتاب میکنم و وقتی در هوا در حال شیرجه رفتن به […]

دنیای مالکوم


مالکوم مردی میانسال (شاید پنجاه ساله) با موهای بور که به زردی میزند و صورت سرخ و سفید است که بیشتر از یک ماه است شده ام همکارش. یعنی همکار اون و خیلی های دیگه اما چیزی که توجه من رو به مالکوم جلب کرد این بود که هر بار از کنار میز من رد […]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!