بایگانی خرداد, ۱۳۹۱

از هر دری سخنی


۱ – مطلب قبلی رو بد نوشتم.برای بعضی ها سو تفاهم شد. حق هم دارن.من یه چیزی تو ذهنمه میام از وسط یاد یه موضوعی میفتم بعد از وسط اون موضوعه یه چی میگم ! حالا ماجرا از این قراره که بعد از ماجرای خونده شدن این شعر توسط اون بابا یه عده ای شناخته […]

میراث نقوی


در مورد شاهین حرف زیاد زده شده اما این حرف را چند روزی بود که میخواستم بنویسم و فرصت نبود.حالا که تب و تابها همه خوابیده و یک انسان مانده که نگران جانش است و کلامی که باد با خود برده آنها را مینویسم. من در عنفوان کودکی تحت تعالیم مدرسه شبه مذهبی که در […]

کانگوروی مرده


۱ – یه روز با ماشین از جاده ورودی یه معدن رد میشدم که دیدم یه اوزیه ریش قرمز با ظاهری خشن و از گردن به پایین کلا خالکوبی  با ریلکسی زاید الوصفی در حال رانندگی دیوانه وار وارد معدن شد و پشت سرش گرد و خاک عجیبی به هوا رفت.از ورودی معدن که خارج […]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!